Att sätta gränser

Av155cm.se

Att sätta gränser

Det finns ingen manual till att vara förälder vilket alla lär sig för eller senare. I takt med att ditt barn blir äldre kommer denne börja testa gränser och bli sin egen individ. Det är viktigt att man som förälder lär sig sätta gränser vid ett tidigt stadium för att minska problemen. Man brukar främst prata om 2-årstrots och 3-årstrots som väldigt jobbiga perioder som förälder. Ibland kan det kännas hopplöst men turligt nog är det perioder som går över. Men hur ska du tänka kring att sätta gränser.

Skapa en trygghet

Det är viktigt att du som förälder skapar en trygg miljö för ditt barn där denne får lov att utforska världen under säkra förhållanden. Att sätta gränser är något du måste göra hela tiden som förälder. När barnet är mindre kan det handla om att inte gå över vägen själv eller klättra på höga ställningar. När barnet är tonåring kan det handla om rökning, alkohol och när man ska vara hemma på kvällarna. Det finns väldigt mycket tips men du måste självfallet också göra vad som känns bäst för dig och barnets andra förälder i slutändan.

Om författaren

155cm.se